מס' כרטיס 86976  מדור ומדף: קנא-ו
 
תחנה לברכת כהנים
דיא תפלה זאגט מען נאך ברכת כהנים
ווילנא תרנה
עלון. 2717 ס"מ.
2 טפסים.