מס' כרטיס 86977  מדור ומדף: קנא-תת
 
חרם חמור
נגד החסידים
העתק משנת תקל"ב
חמ"ד חש"ד
עלון. 3924 ס"מ.