מס' כרטיס 86980  מדור ומדף: קנא-א
 
חשבון הכנסה והוצאה
מבהכ"נ פאגרעוואלנע בראטסטווע
מיוני 12 1890 עד ינואר 1 1891
אודיסה תרנא
עלון. 3340 ס"מ.