מס' כרטיס 86981  מדור ומדף: קנא-ל
 
לזכר עולם יהיה צדיק
בובר, שלמה
יובל 800 שנה לרש"י, הו"ל ס' האורה ועוד
לבוב תרסה
עלון. 2822 ס"מ.