מס' כרטיס 86985  מדור ומדף: קנא-ו
 
כתובה
טופס כתובה
ווילנא תרנז
עלון. 3020 ס"מ.