מס' כרטיס 86987  מדור ומדף: קנא-ו
 
כנסת הגדולה
הודעה על הו"ל כתב העת כנסת הגדולה
סובאלסקי, יצחק
ווארשא תרמט
2°. עלון נדפס משני עבריו.