מס' כרטיס 86988  מדור ומדף: קנא-ו
 
האסיף לקוראיו
הודעה מהמערכת אודות האסיף לשנה ג, ואודות
ה מאסף
ווארשא תרמו
עלון. 3925 ס"מ.