מס' כרטיס 86993  מדור ומדף: קנא-ח
 
מכתב תמיכה ל"תלמוד תורה וישיבת חיי עולם"
מדיני, חיים חזקיהו (חח"מ)
חברון תרסג
2°. עלון.