מס' כרטיס 86994  מדור ומדף: קנא-י
 
דובר אמת
פאניז'יל, אליהו משה
השכנת השלום בינו לבין הרב חזקיה שבתי
בענין רבנות ירושלים
ירושלים תרסט
2°. עלון.