מס' כרטיס 86996  מדור ומדף: קנא-ו
 
ברכות הדלקת נרות של חנוכה
ווילנא תרכד
עלון. 1620 ס"מ.