מס' כרטיס 86999  מדור ומדף: קנא-פ
 
כי נחם ה' ציון
תמיכת כולל ילידי אשכנז בירושלים
פרוסיה תרכ
2°. עלון נדפס משני עבריו.