מס' כרטיס 87000  מדור ומדף: קנא-ל
 
מארק, יעקב
מורה הבוכהאלטונג ע"י חלפות מכתבים
פראספעקט
ליבוי תרנו
2°. 2 דף.