מס' כרטיס 87003  מדור ומדף: קנא-ו
 
געזעללשאפט" כרמל"
יצירת ומכירת היין
ווארשא תרנו
4°. עלון נדפס משני עבריו.