מס' כרטיס 87006  מדור ומדף: קנא-נ
 
באין חזון יפרע עם
שטריזאנד, נחום
אודות השו"ב בער ווערטהיים
עם גרמנית
נ.י. [] תרלב[]
4°. עלון.