מס' כרטיס 87008  מדור ומדף: קנא-ו
 
הודעה מהרבנים דקהלתנו
אודות גבינה לא כשרה שנמכרת בחנויות
ווילנא תרעב
2°. עלון.