מס' כרטיס 87010  מדור ומדף: קנא-י
 
בריש הורמנותא דמלכא קדישא
לא לשנות סדרי משלוח מעות כולל חב"ד
ולהמשיך במשלוח ע"י מה"ר דן תומרקין
בחתימת אנ"ש בחברון ובירושלים
ירושלים תרמח
2°. עלון נדפס משני עבריו.