מס' כרטיס 87011  מדור ומדף: קנא-ט
 
הודעה גלויה
מחו"ר הספרדים בטבריה, שכל כסף הקדשים
יובא ע"ש קומניטא ישראלית ספרדים טבריא
טבריה תרע
עלון. .2°