מס' כרטיס 87014  מדור ומדף: קנא-י
 
היום יום בשורה ליהודים היתה אורה
הרב ישא השכין שלום בכולל ספרדים בירושלים
ירושלים[] חש"ד
2°. עלון.