מס' כרטיס 87018  מדור ומדף: קנא-י
 
יברכך ה' מציון
ברכה לתורם. אותיות מוזהבות.
ירושלים תרמ...
2°. עלון.
טופס נוסף באידיש