מס' כרטיס 87019  מדור ומדף: קנא-י
 
חסידים עליך ישראל
נגד וועד הכללי שהלינו המת בירושלים
ירושלים[] חש"ד
8°. עלון.