מס' כרטיס 87024  מדור ומדף: קנא-ו
 
מודעה ואזהרה רבה
דקדוק בכשרות בשר ובשר מעושן
בחתימת אדמור"י פולין
ווארשא תרסז
עלון. 4728 ס"מ.
הוצאת כנסת מחזיקי הדת ווארשא