מס' כרטיס 87028  מדור ומדף: קנא-פ
 
מאמר דרך התורה
כהן, ישראל מאיר ב"ר אריה זאב מראדין
פיעטרקוב תרסג
עלון. 3044 ס"מ.