מס' כרטיס 87029  מדור ומדף: קנא-פ
 
מאמר עלבונה של תורה
כהן, ישראל מאיר ב"ר אריה זאב מראדין
פיעטרקוב תרסח
עלון. 3444 ס"מ.