מס' כרטיס 87030  מדור ומדף: קנא-פ
 
מאמר עת לעשות
כהן, ישראל מאיר ב"ר אריה זאב מראדין
ווארשא תרסו
עלון. 3444 ס"מ.
2 טפסים.