מס' כרטיס 87036  מדור ומדף: קנא-ו
 
כתובה דאירכסא
ווילנא תרסט
2°. עלון.