מס' כרטיס 87039  מדור ומדף: קנא-ו
 
לאבלי ציון
קול קורא לגאולת הארץ
ריינעס, יצחק יעקב ב"ר שלמה נפתלי
ווילנא תרסג
עלון. 3044 ס"מ.