מס' כרטיס 87042  מדור ומדף: קנא-ו
 
ברכה אחרונה
ווילנא תרמא
2°. עלון.
2 טפסים