מס' כרטיס 87043  מדור ומדף: קנא-ו
 
טהיי כשר לחג הפסח
הלפרין, יוסף ישראל
עם רוסית
ווארשא תרעב
2°. עלון.