מס' כרטיס 87044  מדור ומדף: קנא-ק
 
הודעה ובקשה
רעזניק, אברהם
על הדפסת התהלים עם פירוש
טללי אורות
קיוב תרסו
2°. עלון.