מס' כרטיס 87046  מדור ומדף: קנא-ו
 
אור חדש יפיע מדפוסינו
תלמוד ירושלמי
פרוספקט של דפוס ראם
ווילנא תרעב
2°. עלון.