מס' כרטיס 87049  מדור ומדף: קנא-י
 
אמת ומשפט כתוב
נגד באגין וביחאווסקי, שאינם רוצים בד"ת
מב"ד חסידים ירושלים
ירושלים תרעד
2°. עלון.
2 טפסים.