מס' כרטיס 87050  מדור ומדף: קנא-י
 
והייתם נקיים
בדבר הסכסוך בין כולל חב"ד לועד מאה שערים
בענין המרחץ והבתים
ירושלים תרנז
2°. עלון.