מס' כרטיס 87053  מדור ומדף: קנא-פ
 
הטענות והאשמות שיש לנו על הממונים
ביחובסקי, חיים אליעזר הכהן
בעניני כולל חב"ד
פאלטאווא תרעג
2°. עלון. 2 עמ'.