מס' כרטיס 87056  מדור ומדף: קנא-ר
 
חסדי ה' אזכיר ונפלאותיו אגיד
שניאורסאהן, שלום דובער (אדמו"ר מוהרש"ב)
מכתב כללי - הלוואה חפשית לממשלה הזמנית
רוסטוב תרעז
2°. עלון.
3 טפסים