מס' כרטיס 87057  מדור ומדף: קנא-ר
 
בהחפשה הנתונה לכל עמי הארץ
שניאורסאהן, שלום דובער (אדמו"ר מוהרש"ב)
השתתפות בבחירות, מפלגה בלתי מפלגתית
רוסטוב תרעז
2°. עלון נדפס משני עבריו.
4 טפסים. ב3- מהם, יש בסופו: תיקון חסרון