מס' כרטיס 87059  מדור ומדף: קנא-ר
 
ועד אגודת תמימים
שמות החברים ע"פ א"ב כפול נרם יאיר סלה
רוסיה תרע
2°. עלון.