מס' כרטיס 87062  מדור ומדף: קנא-ר
 
אל חניכי המוסד הקדוש ישיבת" תומכי
תמימים יצ"ו. מכתב חוזר כסלו תרע"ח
רוסטוב תרעח
2°. עלון נדפס משני עבריו.