מס' כרטיס 87067  מדור ומדף: קנא-ל
 
אגודת ישראל להגן בעד נשים ונערות
המתפתות ונופלות לשבי ונמכרות לזנות
לונדון תרע
4°. 2 דף.