מס' כרטיס 87072  מדור ומדף: קנא-ב
 
אמרי תודה ותפלה לקהל עדת ישראל
חמש ועשרים שנה מעת הוסדה
ברלין תרנה
8°. 3 עמ'.