מס' כרטיס 87074  מדור ומדף: קנא-ב
 
תשובה בענין כשרות גט שנשלח מברלין לאדעס
אשכנזי, מאיר
ברלין תרמא
8°. 4 ע'.