מס' כרטיס 87079  מדור ומדף: קנא-ב
 
זמר ושיר לחנכת בית הכנסת החדשה
ברסלויא תריא
4°. ע'.