מס' כרטיס 87082  מדור ומדף: קנא-תת
 
אודות עפר ארה"ק
גוטמאכער, אליהו ב"ר שלמה מגריידיץ
קראטאשין [] תרכא
4°. 2 ע'.