מס' כרטיס 87083  מדור ומדף: קנא-מ
 
אזהרה
זילברשטיין, ישעיה
והרבה חתומים
אודות השליוואוויצען של פסח בהפאבריקען
מונקאטש תרע
2°. עלון נדפס משני עבריו.