מס' כרטיס 87084  מדור ומדף: קנא-ד
 
חכם לבב דורש טוב לעמו
זופניק, אהרן צבי הירש
השתתפות בכתב העת
ציון
דרוהוביטש תרנו
8°. עלון.
2 טפסים.