מס' כרטיס 87086  מדור ומדף: קנא-ד
 
אחים לצרה
סופר, יצחק ליב
תמיכת נפגעי הפרעות ברוסיה
דרוהוביטש תרסו
2°. עלון.