מס' כרטיס 87090  מדור ומדף: קנא-ו
 
אזהרה נוראה
אודות שמירת השבת
בילסק, בן ציון
תמצית ממ"ש בספרו
שערי ציון
ווארשא חש"ד
2°. עלון נדפס משני עבריו.