מס' כרטיס 87092  מדור ומדף: קנא-ו
 
יי"ש ושפירט של פסח מנישעוו
קאסמאן, א.; ד.
הודעה על המדות והמחירים
ווארשא תרנט
2°. עלון.