מס' כרטיס 87093  מדור ומדף: קנא-ו
 
במה אנו מתפרנסים
אנקיטה לסטטיסטיקה למספר ומצב היהודים
בערי השדה, ע"י כתב העת
ה צפירה
ווארשא תרעב
4°. 4 עמ'.