מס' כרטיס 87096  מדור ומדף: קנא-ו
 
אל כבוד סוכנינו הנכבדים
ראם, האלמנה והאחים
אודות התקדמות הדפסת הש"ס ואלפס
ווילנא תרמא
2°. עלון.
2 עלונים, אחד מחדש אד"ש והשני מחדש אלול