מס' כרטיס 87097  מדור ומדף: קנא-ו
 
חשבון מקופת הצדקה בבמ"ד הרבנים
ווילנא תרכב[]
2°. עלון נדפס משני עבריו.